Systemy odpajania cieląt Holm&Laue

MilkTaxi

MilkTaxi  typ 100 l, 150 l, 260 l ze stabilnym i zwrotnym podwoziem na 4 kołach, przednie opony 40 cm.

Automatyczne stacje odpajania cieląt CalfExpert

CalfExpert wraz ze swoimi stacjami higienicznymi i programem zarządzania CalfGuide.