Pistolet dozujący ze sterowaniem zdalnym i wyświetlaczem z klawiaturą